1. OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULUMUZ YAPILDI

genel kurul small1
Derneğimiz 1. Olağanüstü Genel Kurulu 22 Mayıs 2016 Pazar günü, saat 13.00’de Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
Çanakkale Belediyesince derneğimize tahsis edilen arsa üzerine yapılacak inşaatın yapımı ve harcamaları için genel kuruldan yetki almak gerekiyordu.

Hem gerekli yetkiyi almak, hem de bu inşaatın yapımı aşamasında daha güçlü bir yönetim oluşturulması için gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Genel Kurulda aynı zamanda tüzük değişikliği de yapıldı.
Başkan Oktay Akın’ın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığı danışma kurulu üyesi Hasan Sami Er tarafından yürütüldü.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu yönetim kurulu üyesi Ahmet Fehmi Erol, denetim kurulu raporunu denetim kurulu üyesi Kadir Elibol okudu. Her iki rapor da oybirliği ile ibra edildi.
Tüzüğümüzün 4. maddesi, ‘üyelikten çıkma-çıkarılmanın şart ve şekilleri, üyeliğin sona ermesi ve üyelerin hakları’ başlığı altında, “c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,” bendi, “c) Kendisine SMS veya e-posta ile bilgi verilmesine rağmen, içinde bulunulan yıl hariç geçmiş 2 (iki) yıllık üyelik aidatını 3 (üç) ay içinde ödememek,” şeklinde değiştirildi. Aynı madde içerisine “Geçmiş yıllara ait aidatlarını ödememiş üyelere, üye olurken bildirdiği cep telefonuna veya e-posta adresine Yönetim Kurulu’nca her yıl ocak ayında gönderilecek mesajla üyelik aidatını ödemesi istenir.” şeklinde yeni bir paragrafın eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.
Tüzüğümüzün 13. maddesi, yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri başlığı altında ‘yönetim kurulunun teşkili’ fıkrasındaki “Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul’nca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üyeyi belirler.” kısmı, “Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üyeleri belirler.”
şeklinde değiştirildi.
Bir başka değişiklik de 15. maddede yapıldı. Derneğin gelir kaynakları başlığı altında ‘a) Üyelerden aylık olarak 2 (iki) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.’ bendi de “a) Üyelerden aylık olarak 2 (iki) TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu aidat miktarını değiştirdiğinde, bu kararını her yıl ocak ayı içinde üyelere duyurur.” şeklinde değiştirildi.
Tüzükteki bazı maddelerin değişikliğinden sonra yönetim ve denetim kurullarının seçimi yapıldı.
Tek liste halinde gidilen seçimde,
Yönetim kurulu asil üyeliklerine;
Ahmet Özel, Osman Erdin, İlyas Acar, Süleyman Erte, Haki Yavuz, Müjdat Yersen ve Cüneyt Garip;
Yönetim kurulu yedek üyeliklerine;
Recep Uygun, Cevat İzdeş, Mehmet Gürkan Yüce, Serhat Yıldırım, Haluk İkbal, Hasan Demir ve Birol Arslan;
Denetim kurulu asil üyeliklerine,
Erol Zeren, İbrahim Ergün ve Kadir Elibol;
Denetim kurulu yedek üyeliklerine,
Mithat Tanyel, Hasan İkiz ve Nejdet Karakuz seçildi.

Saat 12.30'dan sonra üyelerimiz gelmeye başladı.
genel kurul1

genel kurul2

genel kurul3

genel kurul4

genel kurul5
Dostlar buluşunca sohbet de başladı.
genel kurul7

genel kurul8

genel kurul9

genel kurul10

genel kurul11

genel kurul12

genel kurul13

genel kurul14

genel kurul15

genel kurul16

genel kurul17
Saat 13.00 Genel Kurul başladı.
genel kurul18

genel kurul19
Divan Heyeti, Hasan Sami Er başkanlığında toplandı
genel kurul20
Yönetim Kurulu faaliyet raporu Ahmet Fehmi Erol tarafından okundu.
genel kurul21
Denetim Raporunu Kadir Elibol okudu.
genel kurul22
Sayman Yahya Selçuk, üye aidatlarıyla ilgili soruları cevaplandırdı.
genel kurul23
Ahmet Özel, yeni seçilen yönetim kurulu adına teşekkür konuşması yaptı.
genel kurul24
Üyemiz Rafet Bilici, inşaat yapımında maddi destek sözü verdi.
genel kurul25
Üyemiz Seyfi Özen, "kalebodurlar tamam" dedi.
genel kurul26

genel kurul27
Genel Kurul sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.
genel kurul28
Genel Kurul bitti ama sohbet bitmedi...
genel kurul29

genel kurul30

genel kurul31

genel kurul32

genel kurul33

 

 

GENEL KURULUMUZ YAPILDI