ELEMAN ARANIYOR

KONTROL CİHAZLARI SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FABRİKAMIZA

MESLEK LİSESİ ve MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU

- PRES OPERATÖRLERİ,

- TALAŞLI İMALAT TECRÜBESİ OLAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.

             MÜRACAAT: 0 286 213 75 15 den HALUK İKBAL

 

 

YENİ ÜYELERİMİZ

 

 Fotoğraf

Adı Soyadı

 Mezun Olduğu Lise  Bölümü (Alanı)

Mezuniyet Yılı

Mez.Old.Lisenin İlçesi/İli

  Yücel AKKAYA Endüstri Meslek Lisesi   Elektrik  2006 Çanakkale
Tolga TONKA Endüstri Meslek Lisesi Elektrik 1991 Çanakkale
   Ali YILMAZ Sanat Enstitüsü  Tesviye 1962 Kayseri
Ahmet KAYA Endüstri Meslek Lisesi Elektrik 1988 Çanakkale
Cemil BECEREN Erkek Sanat Enstitüsü Tesviye 1965 Çanakkale
Emre ERMİN Endüstri Meslek Lisesi Elektrik 2006 Çanakkale
Şükrü TOKGÖZ
Endüstri Meslek Lisesi
Metalişleri 1978 Çanakkale
Recayi İLHAN Endüstri Meslek Lisesi Metalişleri 1983 Çanakkale
Mehmet Tolga AKINCI Endüstri Meslek Lisesi Yapı 1992 Ankara
  İsmail ÇETİN Endüstri Meslek Lisesi Metalişleri 1963 Çanakkale

(22 Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurulda Kabul Edilen)
ÇANAKKALE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR
MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı: "Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği"dir. Derneğin kısa adı "ÇEMLİS-DER"dir.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI VE DERNEK AMBLEMİ
A- Derneğin Amacı:
1. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin yemek, giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak, maddi durumu yeterli olmayan başarılı öğrencilere burs temin etmek,

2. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin eğitim, öğretim ile ilgili araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak, personel çalıştırmak, mal ve hizmet alımı yapmak,
3. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin bina ve eklerini onarmak, güzelleştirmek, eğitim ve öğretimle ilgili öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kiralamak, yeni inşaat ve tesisler yapmak, bunları kiraya vermek, mevcutlarını korumak ve iyileştirmek amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak,
4. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nde okumak üzere ilçe ve köylerden gelen öğrenciler için pansiyon açmak, etüt öğretmeni ve ücretli personel çalıştırarak öğrencilerin yararlanmasını sağlamak,
5. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin çevreyi aydınlatan eğitim ve kültür merkezi olmasında yardımcı olmak,
6. Dernek üyeleri arasında maddi, manevi, sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, 

B- Derneğin Sürdüreceği Çalışma Konuları ve Biçimleri: 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Mezunlara iş imkânı sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunmak,
 3. Dernek gelirlerinden, yetkili organlar vasıtasıyla gerekli harcamaları yaparak yatırımları gerçekleştirmek,
 4. Her türlü hazırlama, yetiştirme, geliştirme, uyum ve mesleki kursları düzenlemek ve açmak,
 5. Eğitim, öğretim, çocuk, gençlik sağlığı vb. konularda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 6. Derneği tanıtmak, yapılan ile yapılacak faaliyetleri duyurmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak. Dernek üyelerini birbirine tanıtarak, paylaşmayı, dayanışmayı ve bütünleştirmeye yardımcı olmak. Üyeleri, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bilgilendirmek ve yeni gelişmeleri duyurmak. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi’ni il ve ülke genelinde tanıtmak. Üyelerin, Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi’ndeki eğitim, öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Üyelerin birbirleri ile iletişimini sağlayarak geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sayfası oluşturmak.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aralarındaki dayanışmayı artırabilmek amacıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 12. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, piyango, sportif faaliyetler, gezi, bilimsel çalışmalar, mesleki toplantılar, sergiler vb. etkinlikler düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine mesleki eğitimi tanıtmak, mesleki ve teknik eğitime yönlendirmek amacıyla kompozisyon, şiir, öykü, resim, fotoğraf vb. yarışmaları düzenlemek,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşma sandığı ve kooperatif kurmak,
 19. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 21. Ağaç dikme, kan bağışı vb. kampanyalar düzenlemek,
 22. Üyelerinin Türkiye genelindeki mesleki ve teknik eğitimin sorunlarından ve önerilen çözümlerden sürekli olarak haberli olmalarını sağlamak ve çözümler üretmek.

 C- Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 D- Dernek Amblemi:

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan amblem aşağıdaki gibidir. Amblem dernek amacı dışında kullanılamaz.

Amblemin teknik özellikleri:
Ovalliği milimetrik alan üzerinde belirlenmiş.

CorelDRAW X5 Pantone Renk kodlarıyla
Yeşil     : Pantone 354C
Siyah     : Black C
Sarı       : 808C
Lacivert : 661C ‘den oluşmaktadır.
Grafikte görüldüğü gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 3 – DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ                                            
A- Üye Olma Hakkı:
Fiili ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Sanat Okullarının, Akşam Sanat Okullarının, Sanat Enstitülerinin, Endüstri Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Meslek Liselerinin ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinin herhangi bir bölümünden (alanından/ dalından) mezun olanlar ile denkliği bu okullara eşit olan yurt dışındaki okullardan mezun olan her gerçek kişi üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ikinci kez üye olamazlar.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

B- Üyelik Türleri:
Derneğin 3 (üç) tür üyeliği vardır.
Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir.

Üyenin hakları; Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak.

Yükümlülükleri ise:
a) Genel Kurul toplantılarına ve özel toplantılara katılmak,
b) Aidatlarını zamanında ödemek,
c) Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak,
d) Çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak,
e) Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermek,
f) Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmekle, yükümlüdür.

Fahri Üye: Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında en az üç yıl görev yapmış öğretmen veya idari personel olarak çalışmış olanlar, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurdukları takdirde, başvuruları Dernek Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.
Fahri üyeler, çalışma guruplarında görev alabilirler, Genel Kurul toplantılarına katılır, söz alır, konuşur ancak dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Kendilerinden yıllık ödenti alınmaz, ancak istekleri halinde Derneğe bağış yapabilirler.
Onursal Üye: Ülkemize, ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminin yücelmesine katkıda bulunanlar ile Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'ne ya da dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden yıllık ödenti alınmaz, ancak istekleri halinde Derneğe bağış yapabilirler.

C- Üyelik İşlemleri:
Üyelik koşullarını içeren adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

a) Adayın “Üye Kayıt Formu”nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunması,
b) Dernek Yönetim Kurulu’nca, “Üye Kayıt Formu”nun alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak, isteğin kabulü veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyeye yapılan yazılı bildirimde, 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

c) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Üye Kayıt Defteri’ne kaydı yapılır. Kaydı yapılan üyeye Dernek Üye Kimlik Belgesi verilir.

MADDE 4 – ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELERİN HAKLARI

A- Üyelikten Çıkma:
Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Dernek Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

B- Üyelikten Çıkarılma:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
a) Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Kendisine SMS veya e-posta ile bilgi verilmesine rağmen, içinde bulunulan yıl hariç geçmiş 2 (iki) yıllık üyelik aidatını 3 (üç) ay içinde ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Geçmiş yıllara ait aidatlarını ödememiş üyelere, üye olurken bildirdiği cep telefonuna veya e-posta adresine Yönetim Kurulu’nca her yıl ocak ayında gönderilecek mesajla üyelik aidatını ödemesi istenir. 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye Kayıt Defteri’nden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyenin ölümü halinde, ölüm tarihi itibari ile üyeliği sona erer. Üyenin ölümü, ölüm tarihi itibari ile Üye Kayıt Defteri’ne işlenerek silinir. Üyenin, ölüm tarihi itibari ile ödenmemiş aidatı var ise muaf sayılır.
Fahri ve onursal üyeler Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunur, Dernek organlarınca verilen kararlara uymazlarsa üyelikten çıkarılırlar.
Çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakkı vardır.


C- Üyelik Hakları.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 5- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,

MADDE 6- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

A- Kuruluş Şekli:
Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.


B- Toplanma Zamanı ve Yeri:
a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b)Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun veya dernek üyelerinin (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmaz ise hukuksal yollara müracaat edilebilir. Bu konuda Çanakkale Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7- GENEL KURULUN ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve kurul gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı basın veya derneğin yazılı yayın organında veya üyelerin elektronik posta adreslerine veya cep/ev telefonlarına mesaj şeklinde bildirmek veya varsa derneğin web sayfasında veya sosyal paylaşım sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Yapılan bu çağrıda, yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 8- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek yerde yapılır.
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il sınırları dışında yapılamaz.

MADDE 9 – TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının (salt çoğunluğun), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 10 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, üyelere duyurulan tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri ve onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 11- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ İLE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A- Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır.
Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra genel kurula getirilen şeçim sandığına atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

B- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Gerekli görüldüğünde dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
7- Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,
8- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
9- Derneğin şube açması ve vakıf kurması,
10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
12- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
13- Derneğin fesih edilmesi,

MADDE 13 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A- Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa, üst üste 3 (üç) toplantıya özürsüz katılmayan veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içerisinde toplantıya çağrılır

B- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu, yürütme ve temsil organı olarak aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- İlk toplantısında bir iş planı ve çalışma takvimi yapmak,
2- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, ihtiyaç duyduğunda komisyonlar ve kurullar (çalışma grupları) kurarak üyeleri görevlendirmek,
3- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri / yönergeleri hazırlayarak uygulamak,
5- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, yabancı uyrukluların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları yasal süre içinde mülki idare amirliğine bildirmek,
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12- Yetki süresi ile birlikte dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek,
13- Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 14 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A- Denetim Kurulunun Teşkili
Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’nde, gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol eder. Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyerek, denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GELİR KAYNAKLARI, TUTULACAK DEFTERLER ve GELİR- GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 15 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üyelerden aylık olarak 2 (iki) TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu aidat miktarını değiştirdiğinde, bu kararını her yıl ocak ayı içinde üyelere duyurur.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, balo, gezi ve eğlence, temsil, konser, piyango çekilişi, kermes, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g) Diğer gelirler.  

MADDE 16 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

A- Defter Tutma Esasları
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B- Kayıt Usul
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C- Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Madde 16’nin C bendinin 1 inci alt bendinde sıralanan a, b, c ve f fıkralarındaki defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

D- Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

E- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 17- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 1. Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 1. Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 1. Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 1. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 18 – BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurulup, onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İÇ DENETİM ve BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 19- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile varsa diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

  1. Divan başkanı, başkan vekili ve yazmanlar tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
  2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

2) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

3) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

4) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine verilir.

5) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 20- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Bankadaki paralar Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği üç kişiden en az ikisinin imzası ile çekilir. Yönetim Kurulu kararı ile saymana avans verilebilir. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilmez.

MADDE 21- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ ve DERNEĞİN FESHİ

MADDE 22 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliğine gerek görüldüğü hallerde Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Tasfiye Kurul’u, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 24- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 25- YÜRÜTME

Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÜYELERİMİZ

( ALFABETİK SIRALANMIŞTIR )

A - BCÇDE - FGHIİJKLM -NOÖPRSŞTUÜVY - Z

A

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Abdullah KAHRAMAN Elektrik 2005
  Abdullah SULA Tesviye 1980
ADEM.AYDIN Adem AYDIN Elektrik 1992
  Adem EKEN Elektrik 1983
  Adem ULUTAŞ Metal İşleri 1979
  Adil ÖZKAN Elektrik 2007
  Ahmet Alp UZUN Bilgisayar 2009
  Ahmet ARSLAN Elektrik 1990
  Ahmet Ayetullah KALFA Metal İşleri 1971
  Ahmet BAŞARAN Tesviye 1996
  Ahmet Çetin ILGIN Tesviye 1976
  Ahmet ÇOBAN Metal İşleri 1982
  Ahmet ERCAN Elektrik 1981
  Ahmet Fehmi EROL Elektrik 1992
  Ahmet Gökhan AYAS Elektrik 2009
  Ahmet GÜLER Metal İşleri 1978
Ahmet İNCE Tesviye 1987
  Ahmet KAYA Bilgisayar 2008
Ahmet KAYA Elektrik 1991
  Ahmet OR Metal İşleri  
  Ahmet ÖZDEMİR Metal İşleri 1975
  Ahmet ÖZEL Tesviye 1963
  Ahmet ÖZEN Elektrik 1978
  Ahmet Rafet BİLİCİ Ağaç İşleri  1953
A.REMZI.KOLONKAYA Ahmet Remzi KOLONKAYA Tesviye 1970
  Ahmet SERT Elektrik 1978
  Ahmet SÜLÜN Makina 1982
  Ahmet TOPÇUOĞLU Metal İşleri 1956
  Ahmet URAL Metal İşleri 1983
  Ahmet YILDIRIM Tesviye 1975
Ali Ahmet ÖZER Metalişleri 1977
  Ali AKDENİZ Tesviye 1986
  Ali BALIM Elektrik 2002
  Ali BAYLAR Tesviye 1975
  Ali BAYRAK Elektrik 1983
  Ali DEMİR Elektrik 1982
  Ali Efdal BALAKBABALAR Elektrik 1981
  Ali GÜL Elektrik 2005
  Ali İhsan TÜRKMEN Ağaç İşleri 1956
  Ali KALKAN Metal İşleri 1986
  Ali KÖSEOĞLU Elektrik 2000
  Ali KÜPELİ Ağaç İşleri 1951
  Ali OKDAŞ Ağaç İşleri 1980
  Ali Rıza GÜVEN Metal İşleri 1960
  Ali Rıza SEYHAN Ağaç İşleri 1977
  Ali SEVİM Ağaç İşleri 1989
  Ali SOYTAŞ Tesviye 1983
  Ali Turabi ÖZDEMİR Ağaç İşleri 1973
Ali UĞURLU Elektrik-Elektronik 2013
Ali YILMAZ
Tesviye 1962
  Alparslan ÇELİK Elektronik 2000
  Alpcan SELÇUK Elektrik-Elektronik 2013
  Alper DARÇIN Elektrik 1991
  Alper MERİÇ Tesviye 1992
  Alper SELÇUK Elektrik 2002
  Alper TÜKEL Elektrik 1987
  Altan AKSOY Elektrik 2001
  Arif ALVER Elektrik 1998
  Arif KURTÇU Tesviye 1975
  Arzu CAN Elektrik 1995
  Aşikar ÇELİK Metal İşleri 1991
  Aşkın GÜLADE Elektrik 1989
  Aşkın UĞURLU Tesviye 1976
  Aşkın ULUTÜRK Metal İşleri 1989
  Atalay ATAY Tesviye 1994
  Atilla ERYILMAZ Ağaç İşleri 1974
  Attila TÜTÜNCÜOĞLU Elektrik 1997
  Aydın BERİK Ağaç İşleri 1977
  Aydın FIRAT Metal İşleri 1984
  Aygül ERGEN Elektrik 1978
  Aygün KAYA Tesviye 1980
  Ayhan ACAR Metal İşleri 1982
  Ayhan ÖZÇELİK Elektrik 1999
  Ayhan SERT Elektrik 1996
  Ayhan TÜZÜN Elektrik 1983
  Aykut GÜLER Tesviye 1978
  Aykut TEPEBAŞI Tesviye 2004
  Aykut ÜZDEN Tesviye 1994
  Ayşe Aslı UYAR Elektrik 1997
  Ayşe KIRMIZI Elektrik 1991
  Aytekin KURT Ağaç İşleri 1978
  Aziz DAL Elektrik 1982
  Aziz TAŞ Tesviye 1968

 

SAYFA BAŞINA GİT

 

                                                                                           

B

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Bahadır AY Tesviye 1976
Bahri Ümit AYAZ Metalişleri 1968
Baki TABAK Elektrik 1981
Başak KASAP HELVACI Elektrik 2004
Bayram AYDIN Elektrik 1994
cihangir.ulusay Behçet Cihangir ULUSAY
Elektrik 1992
Behlül AYDOĞDU Tesviye 1977
  Bilal URAL Metal İşleri 1992
Bircan GEZGİN Elektronik 2002
Bircan SAVAŞ Metal İşleri 1985
Birol ARSLAN Tesviye 1990
Birol ŞAHİN Elektrik 1992
  Burak ERSİN Elektrik 1995
  Burak GÜLER Elektronik 2000
  Bülent ARMUTOĞLU Elektrik 1987
Bülent GÖZEN Elektrik 2001

SAYFA BAŞINA GİT

 C

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
Cafer ÇAKMAK Elektrik 1989
Cahit AKMAN Elektrik 1983
Cahit AKSOY Elektrik 1983
Cahit CÖMERT Metal İşleri 1972
  Cahit GÜVEN Elektrik 1991
  Cahit SARIOĞLU Ağaç İşleri 1980
  Cahit SAYIN Elektrik 1993
CAHIT.SEN Cahit ŞEN Metal İşleri 1994
  Can TEMELLİ Elektronik 1997
  Can TENGERLİ Elektrik 2006
  Canan TAŞ(AKBAY) Elektronik 2001
  Celal AKALIN Ağaç İşleri 1976
  Celal Bayram DAYI Tesviye 1993
  Celil EZEN Tesviye 1980
  Cem BERBEROĞLU Ağaç İşleri 1979
Cem DURGUN Elektronik 1997
  Cem ERKOL Elektrik 1999
  Cem FİDAN Mobilya ve Dekorasyon 1992
  Cem SAVGAN Bilgisayar 2008
  Cemal TEKİN Tesviye 1986
Cemil BECEREN
Tesviye 1965
  Cemil YILDIZ Elektrik 1981
  Cengiz DERMENCİ Tesviye 1996
  Cenk AYGÜN Elektrik 1993
  Cevat İZDEŞ Elektrik 1984
  Ceyhan CEYLAN Elektrik 1988
  Ceyhun ŞEN Metal İşleri 1994
  Cezmi ÜREY Elektrik 1981
  Cihan CAN Elektrik 2000
  Cihan ÇELİK Elektrik 1985
Cihan FUÇUCUOĞLU Elektrik 2003
  Coşkun AKDEMİR Ağaç İşleri 1990
  Coşkun BAĞCIOGLU Elektrik 1987
  Cumhur Selçuk OZAN Elektrik 1987
  Cüneyt GARİP Elektrik 1998

SAYFA BAŞINA GİT

Ç

 SAYFA BAŞINA GİT

 

D

     

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
Dilek SEÇER UZ Elektrik 1994
  Duriye ÖZEN Elektrik 1976

SAYFA BAŞINA GİT

 

E

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
Ekrem ERTUĞRAL Tesviye 1978
  Emel TEK Elektrik 1981
Emre ERMİN
Elektrik 2006
  Emre GÜNEÇ Elektrik 2005
EMRULLAH.ALTINSU Emrullah ALTINSU
Tesviye 1985
  Ender KARPUZ Elektronik 2001
Engin ATİK Elektrik 2000
  Engin BÜYÜKZIMBIR Elektrik 1991
  Engin Deniz EMİRSOY Elektrik 2005
  Engin DİNÇER Tesviye 1977
  Engin KAPUCU Ağaç İşleri 1978
  Engin MANDACI Elektronik 1999
  Engin USUMİ Elektrik 1980
  Enver DURGUN Ağaç İşleri 1973
  Ercan DEMİR Metal İşleri 2000
  Ercan SERTÇE Elektrik 1999
Ercan YILMAZ Tesviye 1993
  Erdal ERDEM Elektrik 2003
ERDEN.ENDER.GUNER Erden Ender GÜNER
Elektrik 1992
ERDEN.TEZCAN Erden TEZCAN Elektrik 1994
  Erdinç SUNAR Ağaç İşleri 1995
  Erdoğan KIRMIZI Makina 1981
  Erdoğan ŞAİR Ağaç İşleri 1962
Ergin BAYRAKTAR Elektrik 2008
  Ergün BARLAK Tesviye 1986
  Ergün ŞAHİN Metal İşleri 1982
  Ergüven BÜTÜN Elektrik 1985
  Erhan ARSLAN Elektrik 1994
  Erhan DOĞAN Ağaç İşleri 1985
  Erhan KEF Elektronik 1998
  Erhan KIRTIK Elektrik 1995
  Erkan ALTAY Elektronik 2002
  Erkan GEYİK Tesviye 1993
  Erkan GÜRSOY Demircilik         1964
  Erkan KUZU Elektrik 1991
Erkan SEZGİN Elektrik 2004
  Erkut GILAFÇI Elektrik 2003
  Erol BİRTEK Ağaç İşleri 1966
Erol ÇETİN Tesviye 1991
  Erol KIRMIZI Tesviye 1983
  Erol ÖZEL Elektrik 1983
  Erol ŞAHİN Metal İşleri 1980
  Erol ÜRKEN Ağaç İşleri 1978
  Erol ZEREN Elektrik 1972
  Ersin AYCİBİN Elektrik 1992
  Ersin ÇAMUR Metal İşleri 1986
  Ersin GÖKHAN Metal İşleri 1988
  Ersin KARATEKİN Metal İşleri 1977
  Erşat ZİREK Elektronik 2005
  Ertan CİHAN Elektrik 1980
  Ertuğrul ÇETİN Tesviye 1983
  Evren DEĞİRMENCİ Elektrik 2001
  Eyüp ENGİN Tesviye 1997
  Eyüp Sabri ÖZKAN Elektrik 1949
  Eyüp YILDIRIM Tesviye 1995
  Eyyüp SAVAŞTÜRK Metal İşleri 1971

SAYFA BAŞINA GİT

F

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Fahrettin DÜNDAR Metal İşleri 1992
Fahri KURTCU Makine 1977
Fahri SERT Elektrik 1980
Farcan YASAÇ Tesviye 2000
Faruk KIRGIZ Ağaç İşleri 1980
Faruk ONUR Tesviye 1976
Fatih AKÇA Elektrik 1993
Fatih AKGÜNEŞ Elektrik 1990
Fatih GEDİK Tesviye 1981
Fatih Mehmet ATAÇ Elektrik 2010
Fatih MUT Elektrik 1997
Fatih OYTUN Mobilya 2001
  Fedai Atila BENLİ Ağaç İşleri 1960
  Ferdi Çağlar GÜREL Elektrik 1995
  Feridun BALKIŞ Elektrik 2000
Fettah UYANIK Elektrik 1999
  Fevzi Ali DAMNALI Elektrik 1995
Feyzullah ESKİCİ Ağaç İşleri 1979
Fırat KÜÇÜK Ağaç İşleri 2003
Fikret ARAÇ Tesviye 1972

 SAYFA BAŞINA GİT

 

G

                                     

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
Galip DEMİRAY Metal İşleri 1978
  Gani SEÇER Elektrik 1994
Gökay GÜNEŞ Elektrik 2000
Gökhan ARSLAN Elektrik 2002
Gökhan BAYINDIR Tesviye 1999
Gökhan CAN Elektrik 2004
Gökhan GÜNER Elektrik 2001
  Gökhan KÖKÇAK Elektrik 1994
Göksel ÇETİN Elektronik 2004
  Gülser ÇETİN Elektrik 1991
Güncer SEZER Tesviye 1996
  Güngör KABUL Metal İşleri 1982
  Güngör SAVAŞERİ Elektrik 1986
  Güray TOPSOY Elektrik 1996
Gürcan AKÇAY Elektrik 2004
Gürdal CAN Elektrik 2000
Gürhan CEYLAN Tesviye 1985
  Gürkan AK Elektrik 2002
Gürol EPİK Elektrik 1991
Gürsel OLGAÇ Tesviye 1980
Gürsel ŞAHİN Elektrik 1982
Gürsoy SAVAŞERİ Tesviye 1991

SAYFA BAŞINA GİT

 

   H     

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Hakan ALPASLAN Elektrik 2000
  Hakan KORKMAZ Elektronik 2002
  Hakan ÖZBİR Metal İşleri 1987
  Haki YAVUZ Elektrik 1976
  Hakkı AFAT Elektrik 1980
  Hakkı Doğan GÜMÜŞAY Bilgisayar 2007
  Halil ATLIHAN Tesviye 1975
  Halil BÜYÜKÇAKIROĞLU Elektrik 1990
  Halil DURMAZ Elektrik 1984
  Halil İbrahim KURUOĞLU Tesviye 1963
  Halil KARAKAYA Elektrik 1999
  Halil ÖZDOĞAN Tesviye 1975
  Halil SAKIN Elektrik 2004
HALIL.SAVUCU Halil SAVUCU Elektrik 2004
  Halil ŞAHİN Metal İşleri 1979
  Halil ULUHAN Elektrik 1998
  Halil UYAR Elektrik 1979
  Haluk ARIÇ Elektronik 1999
  Haluk İKBAL Tesviye 1973
  Haluk KARASEL Tesviye 1977
Harun ARSLAN Elektrik 1993
HARUN.YENIKOY Harun YENİKÖY
Elektrik 2003
  Hasan BAĞCI Elektrik 2005
  Hasan ÇAKIR Ağaç İşleri 1981
  Hasan DEMİR Elektrik 1987
  Hasan ERDEN Elektrik 2002
  Hasan Hüseyin ALTINSABAN Metal İşleri 1957
  Hasan Hüseyin COŞKUN Elektrik 1987
  Hasan Hüseyin GÜNEŞ Metal İşleri 1973
  Hasan Hüseyin NORAL Ağaç İşleri 1969
  Hasan İKİZ Tesviye 1964
  Hasan Mert ERDOĞAN Elektrik 1998
  Hasan Sami ER Metal İşleri 1976
  Hasan SARGIN Metal İşleri 1984
  Hasan SİLAHTAR Tesviye 1986
  Hasan YILMAZ Elektrik 1979
  Hayati AFAT Elektrik 1982
  Hayati GÜRSES Metal İşleri 1981
  Hayrettin ACAR Tesviye 1980
  Hayrettin AKBULUT Tesviye 1984
  Hicabi ERSOY Metal İşleri 1978
  Hikmet KIRAN Metal İşleri 1974
Hilmi ERCAN Tesviye 1994
HULUSI.EVREN.KIZOGLU Hulusi Evren KIZOĞLU
Metal İşleri 1998
  Hüseyin BARIŞ Tesviye 1978
 HUSEYIN.BASARAN Hüseyin BAŞARAN Tesviye 1977
  Hüseyin BEYDEN Elektrik 1981
Hüseyin ÇETİN Elektrik 1992
  Hüseyin ÇINAR Tesviye 1986
Hüseyin DENİZ Kimya 1991
  Hüseyin DEVECİ Elektrik 1996
  Hüseyin Gökhan TURAN Haberleşme 2011
  Hüseyin GÜNGÖR Elektrik 1997
  Hüseyin İlker KIRAN Metal İşleri 1974
  Hüseyin İMRE Elektrik 2012
  Hüseyin KARAKOÇ Elektrik 2001
  Hüseyin KOCABIYIKOĞLU Elektrik 1978
  Hüseyin KOYUNCU Elektrik 2001
  Hüseyin TEZEL Elektrik 1992
  Hüseyin UZUN Tesviye 1978

SAYFA BAŞINA GİT

 

I

 SAYFA BAŞINA GİT

 

 

İ

 

 Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  İbrahim Atilla TUNÇ Elektrik 1984
İbrahim BAŞARAN Tesviye 1974
İbrahim CEYLAN Metal İşleri 1986
İbrahim ÇETİN Motor 1980
İbrahim DEMİR Tesviye 1987
İbrahim ERGÜN Elektrik 1987
  İbrahim Gökhan TİMİN Elektrik 1983
  İbrahim GÜREL Metal İşleri 1987
İbrahim KIRAN Elektrik 1992
İbrahim KOZANOĞLU Tesviye 1976
İbrahim ÖZKAN Elektrik 1981
İbrahim TEZCAN Tesviye 1961
  İbrahim UZEL Elektrik 1981
İbrahim YURDABAK Metal İşleri 1990
İlhan ACAR Tesviye 1976
İlhan AKPINAR Tesviye 1983
  İlhan CEYHAN Elektrik 1984
İlhan DEĞİRMENCİ Elektrik 1991
İlhan KARACA Tesviye 1978
İlhan KÖSE Tesviye 1980
İlhan SÜZER Elektrik 1981
İlhan ULUS Ağaç İşleri 1985
  İlhan YAVAŞÇA Elektrik 1980
İlkay KOYUNCU Tesviye 1983
  İlker KARADUMAN Elektrik 1996
İlker MANAVOĞLU Elektrik 1990
İlker SAĞIN Elektronik 1993
İlknur YILMAZ Elektrik 1993
İlyas ACAR Tesviye 1972
  İrfan YAVAŞÇA Tesviye 1983
İsmail AKGÜN Elektrik 1979
İsmail AVCI Elektrik 1991
İsmail Çağrı UĞUR Elektronik 2002
  İsmail ÇETİN  Metal İşleri 1963 
İsmail ESKİCİ Tesviye 1982
İsmail GÜRSOY Metal İşleri 1965
İsmail KARACA Metal İşleri 1977
  İsmail KAYHAN Metal İşleri 1973
İsmail KOCABIYIK Elektronik
1998
İsmail KOVAR Metal İşleri 1981
İsmail KURT Tesviye 1983
  İsmail ÖZAKÇA Metal İşleri 1989
  İsmail ÖZEL Tesviye 1973
  İsmail ÖZENÇ Elektrik 1994
İsmail SAKARYA Yapı İşleri 1983
  İsmail Sedat PEKER Elektrik 1979
  İsmail TEMEL Metal İşleri 1984
İsmail TUNÇEL Makina 1985
İsmail TURAN Tesviye 1989

İsmail URAL

Elektrik 1982
İsmail URAL Elektrik 1986
İsmail USLU Elektrik 1979
İsmail UYANIK Tesviye 1982
İsmail YAĞCIOĞLU Elektrik 1977
İsmet BAŞARAN Tesviye 1970
  İsmet ÇEVİK Elektrik 1994
İsmet Cengiz AKGÜN Elektrik 1985
İsmet DEMİRTAŞ Tesviye 1986

SAYFA BAŞINA GİT 

 

 

 

J

 SAYFA BAŞINA GİT

 

 

K

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Kadir DURAL Tesviye 1983
  Kadir ELİBOL Elektrik 1984
  Kadir ORHAN Elektrik 1981
  Kadriye ÖZTOPRAK Elektrik 1985
  Kamil ERAT Metal İşleri 1985
  Kani BAYRAKTAR Elektrik 1981
  Kasım ERDEN Elektrik 2010
  Kazi YİĞİTÖZ Elektrik 1980
  Kemal SEZGİN Tesviye 1971
  Koray BİNİCİ Elektrik 1997

SAYFA BAŞINA GİT

 

L

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Levent ACAR Tesviye 1996
  Levent ALEV Metal İşleri 1976
  Levent ÇİDEM Elektrik 1999
  Levent DAĞCI Metal İşleri 1970
  Levent ERGİN Tesviye 1995
  Levent KAYACIK Metal İşleri 1979
  Levent LÜLECİ Tesviye 1980
  Levent VURUCU Elektrik 1995

 SAYFA BAŞINA GİT

 

                                     

 

                                     

M

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Muhammed Kürşat ALPASLAN Elektrik 1996
  Maksut ERDİN Tesviye 1976
  Mehmet Ali KARAKAYA Elektrik 1979
  Mehmet BAŞKAYA Elektrik 2006
 M.BAYRAM.GUREL Mehmet Bayram GÜREL Elektrik 1980
  Mehmet BEŞPINAR Elektrik 1978
  Mehmet CAVILDAK Makina 1992
  Mehmet Cemal DİKİCİ Elektrik 1979
  Mehmet COŞAR Elektrik 2005
  Mehmet ÇEVİK Elektrik 2000
  Mehmet DEMİREL Elektrik 1992
  Mehmet DİDİN Elektrik 1986
  Mehmet Emin ÖNEY Elektrik 1982
  Mehmet ERCAN Tesviye 1972
  Mehmet Ersin KAHRAMAN Elektrik 2003
  Mehmet Eser ERHAN Metal İşleri 1997
Mehmet ETİK Tesviye 1995
Mehmet GÜRBÜZ Metalişleri 1974
  Mehmet Gürkan YÜCE Tesviye 1973
  Mehmet GÜRSOY Tesviye 1965
  Mehmet Harun YILDIZ Tesviye 1984
  Mehmet İlhan KAŞ Tesviye 1978
  Mehmet İlker İVRİNDİLİOĞLU Elektronik 1999
  Mehmet KIYI Elektrik 1979
  Mehmet KÖSE Elektrik 1981
  Mehmet KÜÇÜKTEKELİ Elektrik 1992
  Mehmet Metin SARF Tesviye 1963
  Mehmet ORHAN Tesviye 1991
  Mehmet ÖZÇELİK Elektrik 1996
  Mehmet ÖZEL Elektrik 1993
  Mehmet ÖZER Tesviye 1976
  Mehmet Özgür AYGÖREN Elektrik 1993
  Mehmet TEZCAN Tesviye 1981
Mehmet Tolga AKINCI Yapı 1992
  Mehmet TÜRKER Metal İşleri 1973
  Mehmet UYGUN Metal İşleri 1981
  Mehmet YAVUZ Elektrik 1984
  Mehmet YILMAZ Tevsiye 1973
  Mehmet Zafer IRMAK Elektrik 1980
  Mehmet ZEYBEK Elektrik 1997
Melih KARAKUZ Elektronik 2000
  Melih ÖZKAL Elektrik 1998
  Meral TÜFEKÇİ Elektrik 1984
  Merih GÜRSES Elektrik 1987
  Mert BALKAN Elektrik 1995
  Mesut BAKIRTAŞ Elektrik 1982
  Mesut GEZEK Tesviye 2000
  Mesut KAYA Elektrik 1987
  Mesut PİLAV Tesviye 1983
  Metin AYCAN Elektrik 1986
  Metin BERKUP Metal İşleri 1962
  Metin ÇAVUŞ Elektrik 1994
  Metin EKCAN Elektrik 1992
  Metin ÖVÜN Elektrik 2002
  Metin ÖZ Tesviye 1980
  Metin SAVRAN Tesviye 1983
  Metin UÇAK Elektrik 1983
  Mithat TANYEL Tesviye 1975
  Muammer ÖZDEN Ağaç İşleri 1974
  Muharrem KALGIN Metal İşleri 1995
  Muharrem Şahin TURAL Elektrik 1985
  Muhsin AKÇAY Tesviye 1972
  Murat ÇETİN Elektrik 2006
  Murat EGE Tesviye 1994
  Murat GARİP Elektrik 2006
  Murat KAYHAN Elektrik 1986
  Murat TÜRK Elektrik 1997
  Murat TÜRKEL Metal İşleri 1984
  Murat ÜNLÜ Elektrik 1987
  Mustafa AYDIN Metal İşleri 1976
  Mustafa ÇİL Elektrik 2000
Mustafa ENGİN Metal İşleri 1977
Mustafa Erbil ÖNAL Ağaçişleri 1971
  Mustafa EREN Elektrik 1980
  Mustafa ERKUL Ağaç İşleri 1980
  Mustafa EROL Elektrik 2008
  Mustafa GÖYTEPE Metal İşleri 1982
  Mustafa GÜLER Ağaç İşleri 1974
MUSTAFA.GUNAL Mustafa GÜNAL Tesviye 1969
  Mustafa Hulki AKBAŞ Tesviye 1968
Mustafa KABAKOĞLU Metalişleri 1973
  Mustafa KARADAĞ Mobilya Dekorasyon
  Mustafa Kemal ARTUÇ Elektrik 1993
  Mustafa KIRAN Elektrik 1978
  Mustafa Oguz KALFAOĞLU Makina 1996
  Mustafa ÖNER Elektrik 1980
  Mustafa ÖZBEK Elektrik 1998
  Mustafa ÖZEN Ağaç İşleri 1979
  Mustafa Sıtkı TUNCER Ağaç İşleri 1972
  Mustafa ŞAHİN Makina 1998
  Mustafa ŞEVİK Ağaç İşleri 1989
  Mustafa TOPALOĞLU Tesviye 1982
  Mustafa Vasıf ŞAPLI Tesviye 1977
  Mustafa YONTAR Elektrik 2004
  Mutlu ERDEM Elektrik 2003
  Muzaffer KESKİN Metal İşleri 1982
  Mücahit KAVAK Elektrik 2006
  Mücdat AKÇAY Metal İşleri 1979
  Müjdat BAŞARAN Metal İşleri 1975
  Müjdat KARTAL Tesviye 1975
  Müjdat YAPIN Elektrik 1987
  Müjdat YERSEN Elektrik 1981
  Mülayim PEHLİVAN Tesviye 1974

  SAYFA BAŞINA GİT

 

                         

 

                        

N

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Naci ÖZTEMEL Metal İşleri 1980
  Nadir ÇAKIR Elektrik 1981
  Nadir DURGUT Tesviye 1962
  Nahit ÇAKIR Elektrik 1980
  Nahit SAVGAN Tesviye 1979
  Nahit SEZGİN Tesviye 1976
  Nahit ŞENGÖREN Tesviye 1975
  Nail ERGİN Metal İşleri 1976
  Nazım PERÇİN Tesviye 1996
Necmi CAN Tesviye 1976
  Nazmi BOZTEPE Elektrik 2010
  Necmettin KÖKSAL Ağaç İşleri 1974
  Nedim AKSAK Ağaç İşleri 1979
  Nejat DARICI Elektrik 1983
  Nejdet KARAKUZ Elektrik 1979
  Neşe DİNÇEL Elektrik 1979
  Nevzat KARABIYIK Elektrik 1981
Nezih Ersin YAZICI Tesviye 1973
  Nihat GÜLDEN Elektrik 1987
  Nihat GÜLER Metal İşleri 1985
  Nihat KULOĞLU Tesviye 1981
  Nilüfer BEŞPINAR Elektrik 1979
  Nurettin GÜNEÇ Elektronik 1978
  Nuri Erkan İNCE Elektrik 1995
  Nuri KAYA Ağaç İşleri 1980
Nuri KESİMCİ Elektronik 1992
  Nurkan ÖZDEMİR Elektrik 1994
  Nusret KANCA Tesviye 1982
  Nüket ALBAYRAK Elektrik 1991

    SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

 

 

                                 

O

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Oktay AKIN Ağaç İşleri 1977
  Onur ARICAN Elektrik 2010
  Onur ÇEVİK Elektronik 2004
  Onur KÖSE Ağaç İşleri 1995
  Onur ÖZTÜRK Elektrik 1982
  Onur TANEL Elektrik 2001
  Orçun ACAR Elektrik 2007
  Orhan CİHAN Elektrik 1982
Orhan ERTEN Ağaçişleri 1978
  Orhan KAFA Mobilya Dekorasyon 1997
  Orhan MANDACI Tesviye 1987
  Orhan YÜKSEL Tesviye 1978
  Osman ARABACI Tesviye 1994
  Osman Cihan ÖZKAN Elektrik 1985
  Osman ÇAKIR Elektronik 1991
  Osman ÇETİN Elektrik 2007
  Osman ERDİN Tesviye 1962
  Osman GÜÇLÜ Ağaç İşleri 1986
  Osman ŞEN Elektrik 1979

                                                           

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

Ö

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Ömer Faruk ATAÇ Elektrik 2007
  Ömer KOLANCI Tesviye 1974
  Ömer TOHUMCU Tesviye 1980
  Ömer Reha KAPANCI Elektrik-Elektronik Alanı Pano ve Tesisat Montörlüğü Bölümü 2013
  Önder GÖKÇE Elektrik 1997
  Önder KAYA Tesviye 1985
  Özcan UZ Elektrik 1994
Özden ÖZDEMİR Elektrik 2006
  Özer KARAKAŞ Tesviye 1988
  Özer ÖNDER Elektrik 1997
  Özgür ATA Elektrik 1992
  Özgür ÖNDER Elektrik 1998
  Özlem YENİŞEN Elektrik 1989

 SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

P

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Pınar FİLİZ Elektrik 2001
  Polat TEMEL Elektrik 1982

                                                       

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

R

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Rafet ÖZDEMİR Elektrik 1994
  Rahim KARAKAŞ Elektrik 1987
  Rahman PEKER Elektrik
  Ramazan ARAZ Elektrik 1982
  Ramazan ARSLANOĞLU Tesviye 1992
  Ramazan AYDIN Metal işleri 1981
  Ramazan BİLİR Ağaç İşleri 1980
  Ramazan Deniz DUYMAZ Elektrik 1981
  Ramazan DÜZYOL Elektrik 1981
  Ramazan ELKATMIŞ Elektrik 1995
  Ramazan ENGİN Elektrik 1985
  Ramazan GÜLER Tesviye 1985
  Ramazan LEVENT (ONARIM D) Elektrik 1993
  Ramazan LEVENT (Uedaş Emekli) Elektrik 1982
  Ramazan TANRIVER Tesviye 1977
  Ramazan YAĞCI Tesviye 1977
  Recai GEDİK Metal İşleri 1983
Recayi İLHAN
Metal İşleri 1983
  Recayi KAYA Ağaç İşleri 1980
  Recep ALTINSABAN Tesviye 1972
  Recep ÇAKIR Elektronik 2008
  Recep EKEN Ağaç İşleri 1980
  Recep ERCAN Metal İşleri 1982
  Recep UYGUN Elektrik 1987
  Recep Yaşar FİLİZ Elektrik 1972
Reşit GÜL Tesviye 1980
  Rıdvan ARI Tesviye 1977
  Rıdvan CESUR Ağaç İşleri 1978
  Ridvan ERAT Metal İşleri 1983
  Ritvan KOLANCI Metal İşleri 1969
  Ruhi SAYIN Metal İşleri 1982

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

 

                                                              

S

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Sabit GÜLER Elektrik 1988
  Sacettin ARSU Metal İşleri 1974
  Sadettin DÜNYA Metal İşleri 1981
  Sadettin SERİN Elektrik 1981
  Sadık GÖĞÜSGEREN Tesviye 1990
  Sadık ÖZTAŞKIN Ağaç İşleri 1968
  Sadi AYCAN Metal İşleri 1981
  Sadi GÖK Ağaç İşleri 1969
  Saffet FUÇUCUOĞLU Tesviye 1984
  Saffet UZEL Metal İşleri 1993
  Saim EREN Elektrik 1987
  Saim KAYA Elektrik 2005
Saim KUMRAL Elektronik 2000
  Salih AVCI Tesviye 1978
  Salih Serdar KARACIK Metal İşleri
  Salih Zeki YÜKSEL Tesviye 1979
  Sami İNAN Elektrik 1979
  Savaş ÇETİN Elektrik 1979
  Saygın BEKTAŞ Elektrik 2004
  Sebahattin BOZTEPE Tesviye 1983
  Sebahattin KARA Tesviye 1985
  Sebahattin YANAR Metal İşleri 1981
  Sedat CİN Elektrik 1993
  Sedat EGE Tesviye 1973
  Sedat ERSEVEN Elektrik 1981
  Sedat TAYYAR Motor 1991
  Sedat YERSEN Tesviye 1977
  Sefer ERTÜRK Tesviye 1978
  Selahattin ARSLANOĞLU Elektrik 2002
  Selahattin ATEŞ Elektrik 1980
  Selahattin Barış ERSOY Elektrik 1993
  Selçuk ŞAHİN Metal İşleri 1984
  Selda KARASAÇ Elektrik 1991
  Selehattin Ahmet Ersan BENLİ Elektronik 1995
  Semih ÇELİK Elektrik 2009
SEMIH.HUSEYIN.ERDI Semih Hüseyin ERDİ Elektrik 1984
  Serdar DEMİRSÖZ Elektrik 2000
  Serdar ÖZEL Elektrik 1986
  Serdar TOPAL Elektrik 1993
  Serdar YIDIZ Kimya 1994
  Serhan YILMAZ Metal İşleri 1988
  Serhat DURMUŞ Elektrik 2001
  Serhat Mehmet SALTIK Elektrik 2000
  Serhat YILDIRIM Mobilya Dekorasyon 1974
  Serkan AKKAYALAR Elektrik 2004
  Serkan CEYLAN Elektrik 1991
  Serkan IŞGIN Elektrik 2009
  Serkan KABADAYI Elektrik 1993
  Serkan KURTULMUŞ Elektrik 1995
Serkan YÜCE Elektronik 1998
  Serpil UYSAL Elektronik 2001
SERVET.SEN Servet ŞEN
Elektrik 1995
  Sevda YILDIZ Elektrik 1993
  Sevim ERGİN Elektrik 1982
  Seydahmet ÇAY Elektrik 1976
  Seyfi ÖZEN Tesviye 1981
  Sezin KARATEKİN Tesviye 1974
Sinan IŞIK  Tesviye 1992 
  Siyami GÖK Ağaç İşleri 1966
  Soner ER Elektrik 2001
  Suat BERKİT Metal İşleri 1985
  Suat BIYIKOĞLU Elektrik 1981
  Suat SABAN Tesviye 1977
  Suat YALÇINKAYA Elektrik 1978
Sunay BİLGİÇ Elektrik 2001
  Surhan ATAN Elektrik 1992
  Süleyman ARABACI Elektrik 1979
  Süleyman BEKTAŞ Elektrik 1978
  Süleyman BÜYÜKGAGA Metal İşleri 1962
  Süleyman ÇANAKÇALI Tesviye 1970
  Süleyman ERTE Metal İşleri 1977
  Süleyman SAVAŞ Metal İşleri 1961
  Süreyya GÜLER Makine 1992

  

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

  Ş

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Şaban ERTÜRK Elektrik 1981
SABAN.KORKMAZ Şaban KORKMAZ Elektrik 1980
  Şafak GÜLER Elektrik 2002
  Şahin DİLEMRE Tesviye 1975
  Şakir ŞAHİN Elektrik 1983
  Şebnem KUMTEPE Elektrik 1990
  Şefik İNCİ Ağaç İşleri 1984
  Şener ÖZKAN Elektrik 1996
  Şenol GÜMÜŞ Elektrik 2003
  Şenol GÜRBÜZ Elektrik 1980
  Şerif ATİKER Elektrik 1981
  Şevket GÜNCÜ Tesviye 1975
SINASI.DARICI Şinasi DARICI
Tesviye 1976
  Şuayip ÖZKAN Elektronik 1993
  Şükrü ÖZDEN Ağaç İşleri 1976
Şükrü TOKGÖZ Metalişleri 1978

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

T

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Taci ENGİN Elektrik 1986
Tahir Cengiz GÜVEN Metalişleri 1981
  Tahir MARMARA Metal İşleri 1986
  Tahsin DEMİR Tesviye 1973
  Tamer AKSU Elektrik 1998
  Tamer YILMAZ Tesviye 1997
  Taner ÇETİN Elektrik 1993
  Tarık YILMAZ Elektrik 1995
  Taver ÖZDEMİR Tesviye 1977
  Tayfur ŞAHİN Tesviye 1984
Tayfun İPEK Elektrik 2008
  Tekin UĞURLU Metal İşleri 1983
  Temel CAN Tesviye 1976
  Teoman ERGİN Tesviye 1981
  Tevfik Ahmet OKAY Elektrik 1982
  Tevfik ERCAN Elektrik 1987
  Tevfik GÜVENÇ Tesviye 1972
  Tevfik KARADENİZ Tesviye 1978
Tolga TONKA
Elektrik 1991
Tuğba KORKMAZ Elektrik 2004
  Tuncay GÖYMEN Elektrik 1992
  Tuncay GÜREL Elektrik 1981
Tuncay KOROL
Ağaçişleri 1978
  Tuncay KÜTÜKÇÜLER Sıhhı Tesisat 2006
Turan ÇETİN Elektrik 1984
  Turhan ÇAYIRLI Elektrik 1979
  Turhan KARAKAYA Tesviye 1981
  Turhan KILIÇ Elektrik 1982
  Tümer YAZGAN Metal İşleri 1971

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

U

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
Ufuk ESEN Elektrik 1998
  Ufuk ÜNVER Elektrik 1987
  Ufuk ÜSTÜNDAĞ Elektrik 2001
  Uğur KINIK Elektrik 2008
  Uğur KOÇ Elektrik 1992

                                  

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

Ü

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Ülfettin KARAKÖSE Metal İşleri 2006
  Ülfettin KESKİN Elektrik 1987
Ülkü AY Tesviye 1993
  Ülkü ÇOBAN Elektrik 1985
  Ülkü VAROL(USLU) Elektrik 1989
  Ülver YILMAZ Elektrik 1982
  Ümit BEYCAN Ağaç İşleri 1992
Ümit TÜRKER Tesviye 1996

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

 

 

V

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
VAHIT.ER Vahit ER Ağaç İşleri 1978
  Vahit ERENCAN Elektronik 2003
  Vedat ÖZKAN Elektrik 1980
  Veysel BEYAZ Elektrik 1973
  Veysel UZUNOĞLU Elektrik 1982

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

               

 Y

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Yahya SELÇUK Elektrik 1981
  Yahya Yekta AKINCI Elektrik 2001
 YALCIN.MERT.URKUT Yalçın Mert Ürküt Elektrik 2000
  Yasin BAŞARAN Tesviye 1983
Yasin ÇETİN Elektrik 1999
Yavuz DEMİRTAŞ Tesviye 1986
  Yılmaz ALTUĞ Ağaç İşleri 1974
  Yılmaz KILIÇLAR Tesviye 1981
  Yılmaz ÖVÜN Elektrik 1987
  Yılmaz SÖYLEMEZ Tesviye 1980
  Yılmaz YILDIRIM Elektrik 1999
  Yurdakul ÖZGEN Elektrik 1978
  Yusuf TAŞ Sıhhi Tesisat 2001
Yusuf ÜNVER Elektrik 2004
  Yusuf YERLİ Tesviye 1967
Yücel AKKAYA
Elektrik
2006
  Yücel ÖZDEMİR Tesviye 1982
  Yüksel BİLEZİKÇİ Tesviye 1963

 SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 

              Z

Fotoğrafı Adı Soyadı Bölümü Mez. Yılı
  Zafer ATAK Elektrik 1983
  Zafer DAĞLI Elektrik 2004
  Zeki ŞEN Elektrik 1985
  Zeki UYSAL Elektrik 2006
  Zeki YALÇIN Tesviye 1974
  Zeki YENER Ağaç İşleri 1957
  Zeynel AYDINALP Elektrik 1981
ZIYA.BASARAN Ziya BAŞARAN Tesviye 1980
Ziya EROL Ağaç İşleri 1977
  Zülküf KORKMAZ Tesviye 1980

SAYFA BAŞINA GİT

1993